#

 


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

NIP 966-05-90-188, REGON 000162292

# 85 742 53 78  # 85 742 21 04
# sekretariat@wios.bialystok.pl
# kancelaria@wios.bialystok.pl

-------------------------------------------------------------

#
 Całodobowy numer telefonu
 do zgłaszania interwencji
    dni robocze: 85 742 53 78
  dni wolne od pracy i święta: 
   7:15  - 15:15 - 575 131 700 
  15:15 - 7:15  - 85 742 53 78

-------------------------------------------------------------

  Zmiana dni pracy urzędu
   02 maja 2019 - dzień wolny od pracy
11 maja 2019 - dzień pracujący (sobota)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska...
>>

KOMUNIKAT

Zmiany w zakresie właściwości organu do którego należy przekazywać wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska...
>>
      ROZPORZĄDZENIE
     MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
     z dnia 18 sierpnia 2016 r.
     zmieniające zarządzenie w sprawie
     środków podejmowanych w związku
     z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności

Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludności >>

Numer alarmowy 112 i pomoc poszkodowanym

Numer alarmowy 112 i pomoc poszkodowanym >>

Noclegownie i ośrodki wsparcia bezdomnych

>>
#
#
#
#

PRAKTYKI STUDENCKIE

Komunikat o udziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku w programie praktyk w administracji rządowej >>

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej