#

 


Wartości stężeń 24-godzinnych
z ostatnich 30 dni

#
Uwaga: wyniki niezweryfikowane.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
#