#

 


Historia aktualizacji

Rok

26.04.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku.
26.04.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku.
24.04.2018W odnośniku Aktualności zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska .
20.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2 do wszystkich wykonanwców.
17.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 do wszystkich wykonanwców.
16.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.405.2017 -Zapytanie ofertowe wzorce, materiały odniesienia.
09.04.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- WYNIK REKRUTACJI.
04.04.2018W odnośniku Przyjmowanie zleceń zamieszczono Współczynniki kalkulacyjne, ceny poboru próbek i wykonania badań, Współczynniki kalkulacyjne, ceny wykonania pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych.
04.04.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -Zapytanie ofertowe materiały odczynniki chemiczne.
29.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
26.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.8.2018- WYNIK REKRUTACJI.
26.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.7.2018- WYNIK REKRUTACJI.
22.03.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1.
22.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.10.2018- WYNIK REKRUTACJI.
21.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.7.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
19.03.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.404.2017 -Zapytanie ofertowe materiały odczynniki chemiczne.
16.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.8.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
16.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.11.2018- Operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale Inspekcji.
14.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.3.2018- WYNIK REKRUTACJI.
14.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.6.2018- WYNIK REKRUTACJI.
12.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- WYNIK REKRUTACJI.
08.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.3.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
05.03.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
05.03.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok.
26.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.5.2018- WYNIKI REKRUTACJI.
21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.5.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.2.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
19.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- Specjalista do spraw badań fizykochemicznych oraz instrumentalnych.
15.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe materiały filtracyjne.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniki naboru - WA.210.4.2018- Starszy Specjalista do spraw badań biologicznych.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.3.2018 - Specjalista do spraw badań biologicznych.
13.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2.
08.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe dostawa szkla.
08.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.6.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
18.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
15.01.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.1.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego w 2016 roku.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej