#

 


Historia aktualizacji

Rok

22.05.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono Wyjaśnienia do treści SIWZ .
22.05.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polsko-białoruskim w Grodnie .
16.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Informację dotyczącą rekrutacji na stanowisko inspektor ochrony środowiska.
16.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Informację dotyczącą rekrutacji na stanowisko pomocy laboratoryjnej.
16.05.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
15.05.2017W odnośniku Petycje zamieszczono INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 ROKU.
27.04.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono wyniki badań pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w latach 2014 – 2016.
27.04.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację dotyczącą Dnia Sprzątania Świata, w którym uczestniczyli przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Suwałkach.
04.04.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska w ramach współpracy przygranicznej.
20.03.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację zajęciach dydaktycznych z udziałem klas III Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Piątnicy.
28.02.2017W odnośniku IPPC zaktualizowano listę instalacji ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego..
27.02.2017W odnośniku IPPC zaktualizowano listę instalacji ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego..
17.02.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WIOŚ w Białymstoku na rok 2017..
07.02.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono ocenę wyników badań jakości powietrza w Hajnówce w 2016 r..

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej