#

 


Historia aktualizacji

Rok

21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.5.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
21.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.2.2018- INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
19.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono ogłoszenie - WA.210.9.2018- Specjalista do spraw badań fizykochemicznych oraz instrumentalnych.
15.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe materiały filtracyjne.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniki naboru - WA.210.4.2018- Starszy Specjalista do spraw badań biologicznych.
15.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.3.2018 - Specjalista do spraw badań biologicznych.
13.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 2.
08.02.2018W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono WA.2600.406.2017 -Zapytanie ofertowe dostawa szkla.
08.02.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.6.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
18.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
15.01.2018W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.1.2018 - Główny specjalista ds. księgowości.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego w 2016 roku.
15.01.2018W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej