#

 


Historia aktualizacji

Rok

11.12.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono informację o stanie środowiska na obszarze województwa podlaskiego w 2016 roku.
11.12.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Mapę akustyczną odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegąjacej przez m. Mońki na podstawie pomiarów WIOŚ.
30.11.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu roboczym polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska.
13.11.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2016 roku.
30.10.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.14.2017 - Specjalista do spraw analiz biologicznych w Pracowni w Łomży.
23.10.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o naradzie polsko-litewskiej Grupy Roboczej nr 3 w Mariampolu.
06.10.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o naradzie polsko-litewskiej Grupy Roboczej nr 1 w Wilnie.
06.10.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o Światowym Dniu Monitoringu Wód.
05.10.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku.
04.10.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2016 roku.
05.09.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku.
03.08.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu zabrowskiego w 2016 roku.
03.08.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Łomży w 2016 roku.
10.07.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Wynik naboru- WA.210.10.2017.
10.07.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI- WA.210.10.2017.
10.07.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI- WA.210.11.2017.
06.07.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Ogłoszenie - WA.210.9.2017 - Insprektor Ochrony Środowiska.
05.07.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniku naboru - WA.210.7.2017.
03.07.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Sprawozdanie z badań i ocena stanu jeziora Hańcza w 2016 roku.
03.07.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono wstępną klasyfikację jezior województwa podlaskiego badanych w 2016 roku.
29.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI- WA.210.7.2017.
29.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO - Robotnik gospodarczy.
29.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO - Operator urządzeń przygotowania danych w Wydziale Inspekcji.
28.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniku naboru - WA.210.2.2017.
28.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniku naboru - WA.210.5.2017.
05.06.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polskich i litewskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru prób wody z granicznej rzeki Szeszupy.
21.06.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono ocenę wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku.
12.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO - Inspektora ochrony środowiska- sprawa nr WA.210.6.2017.
09.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO - Pomoc laboratoryjna- sprawa nr WA.210.2.2017.
09.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono wyniku naboru - WA.210.3.2017.
07.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE do naboru.
07.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
07.06.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Informację dotyczącą rekrutacji na stanowisko starszy specjalista ds. księgowości.
05.06.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska podczas wspólnego poboru próbek wody z Czarnej Hańczy.
05.06.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu sokólskiego.
31.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Wyniki naboru.
25.05.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono zał 2. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu chemicznego 2016.
25.05.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono zał 1. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego 2016.
25.05.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono Klasyfikację elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań w 2016r.
25.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.
24.05.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono Informację z otwarcia ofert .
22.05.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono Wyjaśnienia do treści SIWZ .
22.05.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polsko-białoruskim w Grodnie .
16.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Informację dotyczącą rekrutacji na stanowisko inspektor ochrony środowiska.
16.05.2017W odnośniku Nabór do służby cywilnej zamieszczono Informację dotyczącą rekrutacji na stanowisko pomocy laboratoryjnej.
16.05.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy.
15.05.2017W odnośniku Petycje zamieszczono INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2016 ROKU.
27.04.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono wyniki badań pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w latach 2014 – 2016.
27.04.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację dotyczącą Dnia Sprzątania Świata, w którym uczestniczyli przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Suwałkach.
04.04.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację o spotkaniu polskich i białoruskich specjalistów służb ochrony środowiska w ramach współpracy przygranicznej.
20.03.2017W odnośniku Aktualnosci zamieszczono informację zajęciach dydaktycznych z udziałem klas III Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Piątnicy.
28.02.2017W odnośniku IPPC zaktualizowano listę instalacji ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego..
27.02.2017W odnośniku IPPC zaktualizowano listę instalacji ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego..
17.02.2017W odnośniku Ogłoszenia zamieszczono plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WIOŚ w Białymstoku na rok 2017..
07.02.2017W odnośniku Publikacje zamieszczono ocenę wyników badań jakości powietrza w Hajnówce w 2016 r..

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej