#

 


Kontakt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3
# 85 742 53 78 # 85 742 21 04 # sekretariat@wios.bialystok.pl # kancelaria@wios.bialystok.pl
Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony ŚrodowiskaGrażyna Żyła–Pietkiewicz# 85 742 94 65
# 85 742 53 78 w.101
# grazyna.pietkiewicz@wios.bialystok.pl
Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ŚrodowiskaMirosław Michalczuk# 85 742 53 78 w.102
# miroslaw.michalczuk@wios.bialystok.pl
Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaMirosława Siwy# 85 742 53 78 w.103
# miroslawa.siwy@wios.bialystok.pl
Naczelnik Wydziału InspekcjiMarcin Dziedzic# 85 742 80 20
# marcin.dziedzic@wios.bialystok.pl
Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Adam Krasiński# 85 742 53 78 w.110
# adam.krasinski@wios.bialystok.pl
Naczelnik Wydziału Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych
Główny Księgowy
Agnieszka Tylicka# 85 742 47 53
# agnieszka.tylicka@wios.bialystok.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych-# -
# daneosobowe@wios.bialystok.pl

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej