#

 


Kontakt

WIOŚ w Białymstoku - Delegatura w Łomży
18-402 Łomża, ul. Akademicka 20
# 86 218 21 69 # 86 218 28 93 # lomza@wios.bialystok.pl
Kierownik DelegaturyWaldemar Gołaszewski# 86 218 51 38
Kierownik Działu InspekcjiKrystyna Janucik# 86 218 21 69
# krystyna.janucik@wios.bialystok.pl

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej