#

 


Kontakt

WIOŚ w Białymstoku - Delegatura w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5
# 87 563 24 90 # 87 563 24 80 # suwalki@wios.bialystok.pl
Kierownik DelegaturyWiesława Blusiewicz# 87 563 24 81
# wieslawa.blusiewicz@wios.bialystok.pl
Kierownik Działu InspekcjiBożena Kozarkiewicz# 87 563 24 90
# bozena.kozarkiewicz@wios.bialystok.pl

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej