#

 
#

System zarządzania

Laboratorium WIOŚ w Białymstoku wdrożyło i utrzymuje system zarządzania odpowiadający wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap.1:2007 potwierdzony certyfikatem akredytacji o numerze:


Zakres badań
AB 165 

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej