#

 

Główne zasady działania Laboratorum

  • bezstronność i niezależność w merytorycznej działalności badawczej,
  • rzetelne, wiarygodne i użyteczne wyniki badań,
  • zapewnienie ochrony uzyskanych poufnych informacji i praw własności klienta: jakakolwiek informacja dotycząca badań lub ich wyników, uzyskanych informacji o działaniach klienta nie jest udostępniana osobom trzecim,
  • dążenie do uzyskania zadowolenia klienta poprzez dokładne rozpoznanie i zrozumienie obecnych i przyszłych potrzeb, wymagań i oczekiwań,
  • prowadzenie pomiarów i badań z możliwie najlepszą wiedzą i największą starannością zgodnie z metodami referencyjnymi zalecanymi przez Ministra Środowiska,
  • możliwość negocjacji cen przy każdym zleceniu!

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej