#

 


Petycje 2016

  Podmiot wnoszący nie wyraził zgody na ujawnienie jego danych osobowych.
  Tematyka petycji:
  Petycja w sprawie dokonania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym Spółki Komunalne) - przy definiowaniu treści publikowanych przez Miasta/Gminy/Spółki Komunalne - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.
  Data złożenia:

  15 grudnia 2016 r.

  Przewidywany termin rozpatrzenia:

  13 stycznia 2017.

  Sposób rozpatrzenia:

  przekazano według właściwości do Urzędu Zamówień Publicznych.


#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej