#

 


Wykaz publikacji

Kryteria wyszukiwania
Rodzaj dokumentu
Komponent środowiska
Rok wydania:

Publikacje zawarte w wykazie są dostępne w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku w Wydziale Monitoringu Środowiska
w pokojach 102, 112 i 113 w godzinach 7.15-15.15.
Szczegółowe informacje na temat udostępniania udzielane są przez pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska pod numerami telefonów 85 742 80 18, 85 742 53 78.


Lp.Nazwa dokumentuData wydaniaZastrzeżenia dotyczące udostępnianiaPlik do pobrania
(rozmiar)
1.Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2017 roku2018-04-26brak zastrzeżeń#
(935 kB)
2.Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2017 roku2018-04-26brak zastrzeżeń#
(1204 kB)
3.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie miasta Białystok2018-03-05brak zastrzeżeń#
(904 kB)
4.Rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych2018-01-21brak zastrzeżeń#
(419 kB)
5.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego2018-01-15brak zastrzeżeń#
(1198 kB)
6.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego2018-01-15brak zastrzeżeń#
(766 kB)

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej