#

 


Wykaz publikacji

Kryteria wyszukiwania
Rodzaj dokumentu
Komponent środowiska
Rok wydania:

Publikacje zawarte w wykazie są dostępne w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku w Wydziale Monitoringu Środowiska
w pokojach 102, 112 i 113 w godzinach 7.15-15.15.
Szczegółowe informacje na temat udostępniania udzielane są przez pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska pod numerami telefonów 85 742 80 18, 85 742 53 78.


Lp.Nazwa dokumentuData wydaniaZastrzeżenia dotyczące udostępnianiaPlik do pobrania
(rozmiar)
1.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku2017-12-11brak zastrzeżeń#
(3428 kB)
2.Mapa akustyczna odcinka drogi krajowej Nr 65 przebiegającej przez m. Mońki, wykonana na podstawie pomiarów WIOŚ2017-12-11brak zastrzeżeń#
(2199 kB)
3.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Białymstoku o stanie srodowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego za rok 20162017-11-13brak zastrzeżeń#
(1732 kB)
4.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku2017-10-04brak zastrzeżeń#
(1304 kB)
5.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2016 roku2017-10-04brak zastrzeżeń#
(790 kB)
6.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku2017-09-05brak zastrzeżeń#
(1173 kB)
7.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu zabrowskiego w 2016 roku2017-08-03brak zastrzeżeń#
(679 kB)
8.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie Łomży w 2016 roku2017-08-03brak zastrzeżeń#
(1368 kB)
9.Sprawozdanie z badań i ocena stanu jeziora Hańcza w 2016 roku2017-07-03brak zastrzeżeń#
(2450 kB)
10.Wstępna klasyfikacja jezior województwa podlaskiego badanych w 2016 roku.2017-07-03brak zastrzeżeń#
(814 kB)
11.Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2016 roku2017-06-05brak zastrzeżeń#
(1362 kB)
12.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu powiatu sokólskiego2017-06-05brak zastrzeżeń#
(791 kB)
13.Klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych płynących woj. podlaskiego na podstawie badań w 2016 r.2017-05-25brak zastrzeżeń#
(394 kB)
14.zał 1. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu/potencjału ekologicznego 20162017-05-25brak zastrzeżeń#
(1670 kB)
15.zał 2. Szczegółowa klasyfikacja elementów stanu chemicznego 20162017-05-25brak zastrzeżeń#
(1165 kB)
16.Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2016 roku2017-05-08brak zastrzeżeń#
(1362 kB)
17.załącznik do oceny stref2017-05-08brak zastrzeżeń#
(251 kB)
18.Wyniki badań pól elektromagnetycznych wykonanych na terenie województwa podlaskiego w latach 2014 – 20162017-04-27brak zastrzeżeń#
(261 kB)
19.Ocena wyników badań jakości powietrza w Hajnówce w 2016 r.2017-02-07brak zastrzeżeń#
(528 kB)

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej