#

 


Wykaz publikacji

Kryteria wyszukiwania
Rodzaj dokumentu
Komponent środowiska
Rok wydania:

Publikacje zawarte w wykazie są dostępne w siedzibie Inspektoratu w Białymstoku w Wydziale Monitoringu Środowiska
w pokojach 102, 112 i 113 w godzinach 7.15-15.15.
Szczegółowe informacje na temat udostępniania udzielane są przez pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska pod numerami telefonów 85 742 80 18, 85 742 53 78.


Lp.Nazwa dokumentuData wydaniaZastrzeżenia dotyczące udostępnianiaPlik do pobrania
(rozmiar)
1.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu augustowskiego w 2015 roku2016-12-28brak zastrzeżeń#
(1109 kB)
2.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu sejneńskiego w 2015 roku2016-12-28brak zastrzeżeń#
(997 kB)
3.Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych województwa podlaskiego (na podstawie badań z lat 2013-2015)2016-12-22brak zastrzeżeń#
(457 kB)
4.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu siemiatyckiego w roku 20152016-12-21brak zastrzeżeń#
(611 kB)
5.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu wysokomazowieckiego w roku 20152016-12-19brak zastrzeżeń#
(5412 kB)
6.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatów: suwalskiego grodzkiego i suwalskiego ziemskiego w 2015 roku2016-11-30brak zastrzeżeń#
(1259 kB)
7.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu monieckiego w 2015 roku 2016-11-24brak zastrzeżeń#
(670 kB)
8.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu białostockiego w 2015 roku 2016-11-14brak zastrzeżeń#
(758 kB)
9.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu łomżyńskiego w 2015 roku 2016-10-17brak zastrzeżeń#
(2444 kB)
10.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu bielskiego w 2015 roku 2016-10-17brak zastrzeżeń#
(606 kB)
11.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu hajnowskiego w 2015 roku 2016-10-05brak zastrzeżeń#
(632 kB)
12.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiskaw o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2015 roku 2016-09-21brak zastrzeżeń#
(2689 kB)
13.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiskaw o stanie środowiska na terenie powiatu kolneńskiego w 2015 roku 2016-08-10brak zastrzeżeń#
(1799 kB)
14.OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2015 roku (ocena w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie danych z lat 2010 - 2015)2016-07-12brak zastrzeżeń#
(584 kB)
15.OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2015 roku (ocena w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych na podstawie danych z lat 2010 - 2015)2016-07-12brak zastrzeżeń#
(3427 kB)
16.OCENA stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód powierzchniowych województwa podlaskiego w 2015 roku (ocena w Jednolitych Częściach Wód Powierzchniowych na podstawie danych z lat 2010 - 2015) załącznik2016-07-12brak zastrzeżeń#
(610 kB)
17.Klasyfikacja jezior województwa podlaskiego badanych w 2015 roku.2016-07-06brak zastrzeżeń#
(1392 kB)
18.Sprawozdanie z badań i ocena stanu jeziora Kolno w 2015 roku2016-07-06brak zastrzeżeń#
(2194 kB)
19.Rejestr terenów z przekroczeniami norm pól elektromagnetycznych w 2015 roku na terenie woj. podlaskiego2016-06-13brak zastrzeżeń#
(235 kB)
20.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu sokólskiego za rok 20152016-05-24brak zastrzeżeń#
(657 kB)
21.Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań z 20152016-04-29brak zastrzeżeń#
(401 kB)
22.Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań z 2015 załącznik nr 12016-04-29brak zastrzeżeń#
(317 kB)
23.Klasyfikacja wskaźników wód powierzchniowych województwa podlaskiego w punktach pomiarowo-kontrolnych na podstawie badań z 2015 załącznik nr 22016-04-29brak zastrzeżeń#
(171 kB)
24.Ocena poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacja stref województwa podlaskiego w 2015 roku2016-04-29brak zastrzeżeń#
(4268 kB)
25.Ocena wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w województwie podlaskim w 2014 roku2016-04-20brak zastrzeżeń#
(1185 kB)
26.Ocena wyników badań hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku2016-04-01brak zastrzeżeń#
(741 kB)
27.Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu miasta Białystok za 2015 rok2016-03-03brak zastrzeżeń#
(699 kB)
28.Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach badań pól elektromagnetycznych na terenie województwa podlaskiego w 2015 roku.2016-02-22brak zastrzeżeń#
(3096 kB)

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej