#

 

Koszty dojazdu

  • Koszty dojazdu oblicza się mnożąc ilość przejechanych kilometrów w celu wykonania usługi przez stawkę za kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
    Aktualna stawka wynosi 0,8358 zł/1 km.
  • Do ceny usługi wykonywanej w granicach administracyjnych Białegostoku, Łomży i Suwałk nie dodaje się kosztów dojazdu.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej