#

 

Informacje niezbędne do zlecenia

Zlecenie powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę zleceniodawcy, adres, NIP,
  • datę zlecenia,
  • temat zlecenia,
  • zakres badań,
  • miejsce pomiaru/poboru próbek, liczba próbek.

#
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej