Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przekroczenie obejmuje: powiat Miasto Białystok, powiat grajewski.

 

Pocztówka Bożonarodzeniowa WIOŚwB 2021