Przejdź do treści

Zgłaszanie interwencji

Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00

więcej ...

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować jako odpady komunalne.

Więcej informacji klikając w link

Informacja o terminie składania przez gminy sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja o terminie składania przez gminy sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że w dniu 31 marca upływa termin składania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poprzedni rok kalendarzowy.

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dodane przez Admin - wt., 15/09/2020 - 14:34

Zakup samochodu osobowego na potrzeby realizacji planu kontroli dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. kontrola oczyszczalni ścieków oraz gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi na terenie województwa podlaskiego  w 2021 roku

Subskrybuj