Wynik naboru

na stanowisko inspektora ochrony środowiska  

w Dziale Inspekcji w Suwałkach

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 55050)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zatrudnił na powyższe stanowisko:

Panią Julię Pietkiewicz, zam. w Suwałkach