DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY WYŁONIONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

  1. Piotr Sawicki,
  2. Agnieszka Kazimierska,
  3. Małgorzata Ostaszewska,
  4. Monika Elżbieta Kuchcińska,
  5. Rafał Dąbrowski,
  6. Arkadiusz Domański,
  7. Dawid Jan Zimnoch,
  8. Daniel Dubiński,
  9. Katarzyna Cieślukowska,
  10. Cezary Czarkowski.

 

O TERMINIE PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTANĄ PAŃSTWO POWIADOMIENI W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM