Termin i miejsce przeprowadzenia testu wiedzy:

- 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 10:00

- sala konferencyjna Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

- czas trwania 30 min.

- jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) godz. 10:00 po zakończeniu części pisemnej

- sala konferencyjna Centralnego Laboratorium Badawczego, Oddział w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

 

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.

 

Ważne!

Z uwagi na stan epidemii wywołany COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, kandydaci przystępujący do sprawdzianu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej powinni zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej – maseczki.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu przeprowadzana będzie dezynfekcja rąk kandydatów oraz członków komisji.