Wynik naboru

na stanowisko inspektora ochrony środowiska  

w Wydziale Inspekcji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 61882)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wybrał na powyższe stanowisko:

Pana Piotra Michała Sawickiego, zam. w Białymstoku