DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWO - TERENOWEGO

Nazwa projektu
Zakup środka transportu
Rodzaj finansowania
dofinansowanie ze środków z budżetu państwa
Wartość dofinansowania
102 480,50 zł
Całkowity koszt inwestycji
102 480,50 zł
Opis projektu

Dostawa samochodu osobowo - terenowego na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

Rok
2020