Tytuł mój własny

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENT PRAWNY W WYDZIALE PRAWNYM (OGŁOSZENIE NR 71208)

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

 

 1. Maciej Łomicz
 2. Przemysław Karol Mieloch
 3. Joanna Supińska-Gierasimiuk
 4. Maria Małgorzata Morzy
 5. Adam Truszkowski
 6. Katarzyna Godebska
 7. Hubert Sulima
 8. Aneta Hancewicz
 9. Paweł Kulesza
 10. Karolina Luty
 11. Krzysztof Chrzanowski
 12. Karolina Rutkowska-Kacprzak
 13. Klaudia Kędziorek
 14. Marek Gordziewicz
 15. Daniel Dubiński
 16. Agnieszka Aniśko
 17. Ewelina Marcińczyk
 18. Magdalena Słoma
 19. Robert Zawadzki

 

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

 

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

 

- 15 grudnia 2020 roku (wtorek) godz. 09:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ)

 

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 15 grudnia 2020 roku (wtorek) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ).

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.

 

Ważne!

Z uwagi na stan epidemii wywołany COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, kandydaci przystępujący do sprawdzianu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej powinni zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej – maseczki.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu przeprowadzana będzie dezynfekcja rąk kandydatów oraz członków komisji