Tytuł mój własny

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA STANOWISKO RADCA PRAWNY W WYDZIALE INSPEKCJI (OGŁOSZENIE NR 72002)

Znak sprawy
WP.210.5.2020

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu zostały poinformowane mailowo o trzecim etapie procedury kwalifikacyjnej

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

- 30 grudnia 2020 roku (środa) godz. 09:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111)

 

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 30 grudnia 2020 roku (środa) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111).

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.

 

Ważne!

Z uwagi na stan epidemii wywołany COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, kandydaci przystępujący do sprawdzianu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej powinni zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej – maseczki.

Przed rozpoczęciem sprawdzianu przeprowadzana będzie dezynfekcja rąk kandydatów oraz członków komisji