Tytuł mój własny

WYNIK NABORU (OGŁOSZENIE NR 71208)

Wynik naboru

na stanowisko Referenta prawnego  

w Wydziale Prawnym

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 71208)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zatrudnił na powyższe stanowisko:

Pana Pawła Kuleszę, zam. w Białymstoku