Znak sprawy
WP.210.11.2019

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

  1. Mirosław Bogusław Tomkiewicz, Suwałki
  2. Joanna Żegarska, Stabieńszczyzna
  3. Julia Pietkiewicz, Suwałki
  4. Tomasz Michałowski, Danowskie
  5. Monika Buchowska, Radziucie
  6. Emilia Siemiaszko, Suwałki
  7. Anna Zofia Jankowska, Zielone Kamedulskie

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

- 22 października 2019 roku (wtorek) godz. 10:30

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111)

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 22 października 2019 roku (wtorek) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.