KONTAKT

W godzinach 15:00-22:00 należy kontaktować się z WIOŚ w Białymstoku poprzez numery telefonów "Zgłaszanie interwencji".

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20
18-402 Łomża
tel.: 86 218 21 69
fax: 86 218 28 93
e-mail: lomza@bialystok.wios.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-22:00

W godzinach 15:00-22:00 należy kontaktować się z WIOŚ w Białymstoku Delegatura w Łomży poprzez numery telefonów "Zgłaszanie interwencji".

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Piaskowa 5
16-400 Suwałki
tel.: 87 563 24 90
fax: 87 563 24 80 
e-mail: suwalki@bialystok.wios.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7:00-22:00

W godzinach 15:00-22:00 należy kontaktować się z WIOŚ w Białymstoku Delegatura w Suwałkach poprzez numery telefonów "Zgłaszanie interwencji".

 
# Stanowisko Imię i nazwisko Telefon/e-mail
1 Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Grażyna
Żyła–Pietkiewicz
85 742 94 65
85 742 53 78 w.101
grazyna.pietkiewicz@bialystok.wios.gov.pl
2 Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk 85 742 53 78 w.102
miroslaw.michalczuk@bialystok.wios.gov.pl
3 Naczelnik Wydziału
Organizacji, Kadr i Szkolenia
Mirosława Siwy 85 742 53 78 w.103
miroslawa.siwy@bialystok.wios.gov.pl
4 Naczelnik Wydziału Inspekcji Marcin Dziedzic 85 742 80 20
marcin.dziedzic@bialystok.wios.gov.pl
5 Naczelnik Wydziału
Prawnego
Adam Krasiński 85 742 53 78 w.110
adam.krasinski@bialystok.wios.gov.pl
6 Naczelnik Wydziału
Administracyjno-Technicznego
Katarzyna Legumina 85 742 53 78 w.119
katarzyna.legumina@bialystok.wios.gov.pl
7 Główny Księgowy Agnieszka Tylicka 85 742 53 78 w.108
agnieszka.tylicka@bialystok.wios.gov.pl
8 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Rafał Piątek iod@bialystok.wios.gov.pl