Tytuł mój własny

DOSTAWA PALIW DO SAMOCHODÓW

Znak sprawy
WA.2600.239.2019
Przedmiot zamówienia

Dostawa paliw do samochodów służbowych użytkowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, Delegaturę w Łomży i Delegaturę w Suwałkach.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
  2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktur.
Osoby do kontaktu
  • w kwestiach formalnych:
    • Katarzyna Legumina,  tel. 85-742-53-78, e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl
Złożenie oferty

Ofertę wraz z wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku, do godziny 11:00 pocztą elektroniczną: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Kategoria