Tytuł mój własny

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ URZĘDU

Znak sprawy
WA.2600.66.2019
Przedmiot zamówienia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia sprzątanie pomieszczeń zgodnie z załączonym  opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania
  1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.05.2019 r. do 31.12.2019 r.
  2. Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia faktury.
  3. Usługa sprzątania będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin (od 13:00 do 17:00)
Osoby do kontaktu

W kwestiach merytorycznych:

Katarzyna Legumina
tel. 85 742-53-78
e-mail: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl

Złożenie oferty

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w obiekcie WIOŚ w Białymstoku, przy ul. Ciołkowskiego 2/3. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania pod numerem telefonu: 85 742 53 78, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15.

Ofertę wraz z  wypełnionym formularzem ofertowym prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku, do godziny  10:00 pocztą elektroniczną: katarzyna.legumina@wios.bialystok.pl.

Kategoria