Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej – obejmującą usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy do WIOŚ w Białymstoku i Delegatury w Suwałkach.

Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej – obejmującą usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy do WIOŚ  w Białymstoku i Delegatury w Suwałkach.

Dostawa komputerów przenośnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia 10 komputerów przenośnych, zgodnie  z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenia zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.