zakończone

Dostawa komputerów przenośnych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku zamawia 10 komputerów przenośnych, zgodnie  z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenia zostały użyte ze względów organizacyjnych w celu określenia norm i parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.