Dostawa energii elektrycznej

Dostawa energii elektrycznej – obejmującą usługę kompleksową, polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej przesyłania/dystrybucji, realizowaną na podstawie kompleksowej umowy do WIOŚ w Białymstoku i Delegatury w Suwałkach.