Przejdź do treści

Zgłaszanie interwencji

Przyjmowanie zgłoszeń realizowane jest w systemie 2-zmianowym w godzinach 7:00-22:00

więcej ...

Przetargi

Znak sprawy Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia przetargu Termin składania ofert
WA.272.3.2020

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

WA.272.2.2020

Dostawa środków transportu na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

WA.272.1.2020

Dostawa środków transportu tzn. jednego osobowo – terenowego i dwóch osobowych, fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2019, nieużywanych, bez wad  i uszkodzeń, kompletnych i gotowych do użytku, sprawnych technicznie, spełniających ogólne wymagania dotyczące pojazdów samochodowych