DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE

OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:  

 1. Ada Wojciula, Białystok
 2. Bartosz Zwoliński, Goniądz
 3. Katarzyna Mroczkowska, Krupniki
 4. Agnieszka Kazimierska, Białystok
 5. Piotr Klimaszewski, Białystok
 6. Martyna Doroszkiewicz, Białystok

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy: 

 • 1 lipca 2019 roku (poniedziałek) godz. 09:00
 •  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111)

TEST WIEDZY  

 • czas trwania 30 min. 
 • jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt. 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 • 1 lipca 2019 roku (poniedziałek) po zakończeniu części pisemnej.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111).

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt. 

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.