Wynik naboru

na stanowisko inspektora ochrony środowiska  

w Wydziale Inspekcji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 48768)

 

 

Nabór zakończony bez wybory kandydata/kandydatki