Wynik naboru

na stanowisko inspektora ochrony środowiska  

w Wydziale Inspekcji

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 50312)

 

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zatrudnił na powyższe stanowisko:

Panią Agnieszkę Bognę Gesinowską, zam. w Lewickich

Panią Katarzynę Mroczkowską, zam. w Krupnikach