CYKL SEMINARIÓW PN: „USPRAWNIENIE PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH W ŚWIETLE USTAWY O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA”

Zawarcie umów z wykładowcami. Zakup kompletów materiałów edukacyjno – promocyjnych (kalendarze, notatniki, pendrive, koszulki z logo itp.)

Kwota dofinansowania
20000.00
Rok
2021