Tytuł mój własny

WALOR EDUKACYJNY PRAKTYKI

  1. Przebieg praktyki powinien pozwolić rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne uwzględnione w programie kształcenia dla danego kierunku studiów, i wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.
  2. Ramowy program praktyki posiada zdefiniowany zakres działań urzędu/jednostki organizacyjnej i zadań praktykanta.