Tytuł mój własny

OPIEKA NAD PRAKTYKANTEM

  1. Opiekunowie przyszłych praktykantów wyznaczani są na etapie przygotowań do realizacji programu.
  2. Każdy przyjęty praktykant ma przydzielonego opiekuna.
  3. Opiekun informuje praktykanta o zakresie obowiązków oraz zasadach i procedurach obowiązujących w urzędzie/jednostce organizacyjnej.
  4. Opiekun monitoruje realizację przydzielonych w programie zadań.
  5. Opiekun udziela informacji zwrotnej praktykantowi na temat osiąganych wyników,  stopnia realizacji zadań, a także rozwijanych umiejętności i kompetencji społecznych.