Znak sprawy
WP.210.7.2019

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:  
 

 1. Anna Zofia Jankowska, Zielone Kamedulskie
 2. Monika Walukiewicz, Suwałki
 3. Beata Karczewska, Turówka Nowa
 4. Aneta Dobrzyń, Suwałki
 5. Emilia Siemiaszko, Suwałki
 6. Karol Baluta, Wesołowo

 
PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:
 
Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:  
 

 • 14 czerwca 2019 roku (piątek) godz. 10:00
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala
 • konferencyjna – pokój nr 111)

 
TEST WIEDZY  

 • czas trwania 30 min.  
 • jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.  
 
Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

 • 14 czerwca 2019 roku (piatek) po zakończeniu części pisemnej.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna – pokój nr 111).

 
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu
  Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.  

 
Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.