DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

 

 1. Olga Kamieńska, Białystok
 2. Joanna Mazankiewicz, Choroszcz
 3. Marcin Sawoń, Białystok
 4. Filip Adam Żuk, Białystok
 5. Magda Buziewicz, Grajewo
 6. Paula Karpowicz, Białystok
 7. Agata Mantiuk, Kleszczele
 8. Joanna Marchel, Białystok
 9. Julita Bukowska, Białystok
 10. Żaneta Katarzyna Wieczorek, Białystok
 11. Zuzanna Płońska, Płonka Kozły
 12. Mateusz Łatkowski, Białystok
 13. Michał Bursa, Białystok
 14. Monika Wysocka, Białystok
 15. Joanna Oksiuta, Białystok
 16. Magdalena Ostrowska, Białystok

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

 

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

 

- 28 maja 2019 roku (wtorek) godz. 09:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ)

 

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 28 maja 2019 roku (wtorek) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ).

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.