DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

 

 1. Andrzej Kazimieruk, Białystok
 2. Dawid Jan Zimnoch, Białystok
 3. Joanna Mazankiewicz, Choroszcz
 4. Beata Ostrowiecka, Białystok
 5. Mateusz Łatkowski, Białystok
 6. Małgorzata Ostasiewicz, Zaścianki
 7. Piotr Skowysz, Białystok
 8. Filip Żuk, Białystok
 9. Żaneta Katarzyna Wieczorek, Białystok
 10. Przemysław Romańczuk, Białystok
 11. Monika Wysocka, Białystok
 12. Marta Wysocka, Rzepniki
 13. Leszek Czykier, Tołcze
 14. Magdalena Ostrowska, Białystok
 15. Beata Gosiewska, Gosie Małe
 16. Michał Bursa, Białystok

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

 

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

 

- 15 maja 2019 roku (środa) godz. 09:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ)

 

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 15 maja 2019 roku (środa) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ).

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

 

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.