Wynik naboru

na stanowisko inspektora ochrony środowiska  

w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Suwałkach

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (ogłoszenie nr 49016)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zatrudnił na powyższe stanowisko:

Panią Ewelinę Fiedorowicz, zam. w Smolence

Pana Karola Balutę, zam. w Wesołowie