Znak sprawy
WP.210.10.2019

DO TRZECIEGO ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTAŁY ZAPROSZONE NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

 1. Martyna Doroszkiewicz
 2. Katarzyna Mroczkowska
 3. Ewa Maria Gołaś
 4. Agnieszka Bogna Gesinowska
 5. Angelika Zdrodowska
 6. Ada Wojciula
 7. Adrian Wyrwas
 8. Joanna Mazankiewicz
 9. Marcin Maksimowicz
 10. Anna Małachowska
 11. Krzysztof Doroszko
 12. Dariusz Niksa
 13. Cezary Czarkowski

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

Termin i miejsce przeprowadzania testu wiedzy:

- 23 lipca 2019 roku (wtorek) godz. 09:00

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ)

TEST WIEDZY

– czas trwania 30 min.

– jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy to 40 pkt.

Termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

- 23 lipca 2019 roku (wtorek) po zakończeniu części pisemnej.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-264 Białystok (sala konferencyjna w budynku Laboratorium GIOŚ).

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

- 4 pytania otwarte z zakresu tematycznego wskazanego w ogłoszeniu

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 20 pkt.

Proszę są o stawienie się z dowodem osobistym przed rozpoczęciem części pisemnej celem rejestracji.