Tytuł mój własny

RAMY JAKOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA PRAKTYK STUDENCKICH W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik do Zaleceń Rady Ministrów  
dotyczących praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r.