Wynik naboru

na stanowisko administratora

w Wydziale Administracyjno - Technicznym

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku

 (sprawa nr 210.12.2019)

 

Po przeprowadzeniu procedury naboru, Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wybrał na powyższe stanowisko:

Pana Piotra Dziekońskiego, zam. w Białymstoku